Werkwijze: de vraag staat centraal

Een zorgvuldige intake is de start van een opdracht. De vraagstelling, het beoogde resultaat en de kaders worden hierin helder geformuleerd.

De feitelijke opdracht start indien overeenstemming is bereikt over deze drie onderwerpen. De intakefase is vrijblijvend en kosteloos.

Elke opdracht wordt tussentijds en na afronding geëvalueerd.

Opdrachten worden bij voorkeur uitgevoerd in een tijdsbestek van 12 – 20 uur per week.

Samenwerking met andere freelancers en bureaus, al naar gelang de aard en omvang van de opdracht, behoort tot de mogelijkheden. Dit gaat uiteraard in samenspraak met u als opdrachtgever. LindenbergAdvies werkt o.a. samen met Avalon Advies. Avalon Advies brengt aanvullende expertise in op begrotingsdoorlichting, Activity Based Costing en kostprijsberekeningsmodellen.

LindenbergAdvies, info@lindenbergadvies.nl, 06 31997543