Ervaring en gerealiseerde projecten

Met mijn brede bestuurs- en bedrijfskundige achtergrond op HBO- en universitair niveau heb ik in uiteenlopende functies bij de overheid veel ervaring opgedaan op het vlak van vernieuwingen in de bedrijfsvoering en publieke dienstverlening. Daarnaast beschik ik over actuele kennis over de beleidsvelden en opgaven waar gemeenten voor staan. Deze kennis en ervaring zet ik graag in voor nieuwe opdrachtgevers.

Onderstaand treft u een beknopt overzicht van mijn ervaring, veelal opgedaan in dienst van de lokale en landelijke overheid.

Governance en Control

 • Opzet en inrichting planning en control, inclusief de ontwikkeling van stuur- en verantwoordingsinformatie (diverse overheidsorganisaties)
 • Ontwikkelen van methoden en technieken ten behoeve van de versterking van planning en control in beleids- en bedrijfsprocessen (diverse overheidsorganisaties)
 • Risico-analyses en risicomanagement (gemeente)
 • Instrumenten voor sturing, toezicht en verantwoording (gemeente, stichting, overheidsBV)
 • Lidmaatschap Raad van Toezicht

Informatievoorziening en digitalisering

 • Projectmanagement digitaliseringsprojecten (gemeente, ministerie, Shared Service Centre)
 • Projectmanagement en opdrachtgever voor diverse ICT-projecten: het opstellen van het Programma van Eisen en vervolgens (Europese) aanbesteding en/of ontwikkeling tot en met implementatie (gemeente, ministerie, SSC)
 • Opdrachtgever voor componenten informatiehuishouding (digitale transacties, mid-office) voor verbetering van de publieksdienstverlening (SSC)
 • Opstellen informatiebeleid en informatieplan, uitvoering informatie-analyses (gemeente, ministerie)

Kwaliteit en organisatie-ontwikkeling

 • Doelmatigheidsonderzoek (gemeente)
 • Ontwikkeling stuurindicatoren en kengetallen (gemeente)
 • Bestuursadvisering (gemeente)
 • Procesdoorlichting en deregulering (gemeente)
 • Strategie en cultuurontwikkeling (gemeente, SSC)
 • Vormgeven van de relaties van overheid naar gesubsidieerde instellingen (gemeente, ministerie)
 • Opzet en implementatie financiële functie / p&c-cyclus (SSC)
 • Projectleider ISO-certificering (SSC)
 • Versterking planning en control en sturings- en verantwoordingsinformatie (Openbare Bibliotheek)

LindenbergAdvies, info@lindenbergadvies.nl, 06 31997543