Missie en visie

LindenbergAdvies levert toegevoegde waarde voor haar opdrachtgevers in de bedrijfsvoering en dienstverlening. Zij doet dat met concreet toepasbare adviezen, door projectopdrachten uit te voeren en implementaties te realiseren.

LindenbergAdvies richt zich voornamelijk op gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en uitvoeringsorganisaties met een (semi-) publieke taak.

Kernwaarden zijn:

  • Open en eerlijke communicatie
  • Resultaatgerichtheid
  • Scherpte in het realiseren van toegevoegde waarde en het stellen van prioriteiten in samenspraak met de opdrachtgever
  • Enthousiasme en betrokkenheid zijn voorwaarden voor een succesvolle opdracht

LindenbergAdvies, info@lindenbergadvies.nl, 06 31997543